Jazda pod wpływem alkoholu/narkotyków

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem?

Polskie prawo wyraźnie wskazuje, że jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy innych środków odurzających jest przestępstwem i podlega karze. Pomijając fakt, że zachowanie takie jest niemądre i nieodpowiedzialne, ponieważ zagraża bezpieczeństwu i życiu innych uczestników ruchu drogowego, to jednak warto pamiętać o tym, że grożą za to surowe konsekwencje. Dodatkowo przepisy prawa często się w tym względzie zmieniają i niemal na naszych oczach, stają się one coraz bardziej restrykcyjne. Ma to zniechęcić wszystkich, którzy na „podwójnym gazie” chcieliby zasiąść za kierownicą samochodu.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających?

Jak już zaznaczyłem, w Polsce jazda pod wpływem, na tzw. „podwójnym gazie”, jest przestępstwem i jest karana. Zgodnie z artykułem 178a Kodeksu Karnego, osoby, które kierują pojazdem pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających, mogą zostać ukarane grzywną, karą pozbawienia wolności, a nawet utratą prawa jady.

Czy jazdę pod wpływem alkoholu można uznać za przestępstwo, czy wykroczenie?

Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może być potraktowana jako wykroczenie lub przestępstwo, w zależności od tego czy kierowca jest w stanie po spożyciu, czy w stanie nietrzeźwości. Różnica w ocenie sytuacji osoby kierującej pojazdem określana jest na podstawie stężenie alkoholu w jego krwi lub w wydychanym przez niego powietrzu.

Stan po użyciu alkoholu – zawartość alkoholu we krwi wynosi między 0,2 a 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

W wyżej wymienionym przypadku mowa jest o wykroczeniu, zagrożonym karą aresztu od 5 do 30 dni, lub karą grzywny w wysokości od 50 do 5000 zł. Dodatkowo sąd może orzec wobec kierowcy, zakaz prowadzenia pojazdu na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat

Stan nietrzeźwości – zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi ponad 0,5 promila lub powyżej 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Ów stan traktowany jest jako przestępstwo, w rozumieniu prawa karnego. Grozi za niego kara grzywny, ograniczenia wolności, lub też kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Adwokat jazda po alkoholu i innych środkach odurzających

Pamiętaj! Jeżeli zostałeś zatrzymany przez policję podczas jazdy pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, masz zagwarantowane konstytucyjne prawa, o których powinieneś pamiętać. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji adwokat od prawa karnego, może pełnić rolę Twojego obrońcy. Pomogę zrozumieć postawione Ci zarzuty, przedstawić Twoją linię obrony przed sądem, a także pomóc w negocjacjach z prokuraturą i sędzią. Często bowiem zdarza się, że w przypadku zatrzymania przez policję, kierowca będący pod wpływem alkoholu, czy innych środków odurzających, w wyniku stresu popełnia wiele błędów, które mogą działać na jego niekorzyść podczas procesu i wymierzania kary. Z pomocą doświadczonego adwokata, możemy ich uniknąć.

Jazda po alkoholu, czyli kiedy adwokat może pomóc w warunkowym umorzeniu podstępowania?

Nie każdy wiem, że w niektórych przypadkach możliwe jest warunkowe umorzenia postępowania w sprawie jazdy po alkoholu. Skuteczny adwokat może pomóc je uzyskać, jeżeli zostaną spełnione określone wymagania prawne. Warunkowe umorzenie postępowania to decyzja prokuratora o zaniechaniu dalszego ścigania przestępstwa w zamian za podjęcie przez sprawcę określonych działań, takich jak zapłata grzywny lub wykonanie pracy społecznej.

Warunkowe umorzenie postępowania może być możliwe jeżeli:

  • Sprawca przyznał się do winy w stosunku do popełnionego przestępstwa.
  • Nie istnieją okoliczności, które wykluczają zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, np. sprawca był już wcześniej skazany za podobne przestępstwo.
  • Zostaną wykonane określone czynności związane z odbyciem kary, takie jak zapłata grzywny lub wykonanie pracy społecznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie jazdy pod wpływem alkoholu lub innych substancjach odurzających, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl