Wykroczenia

Obrona w sprawach o wykroczenie przysługuje każdemu podejrzanemu o ich popełnienie. Konsekwencje umyślnego, bądź też nieumyślnego wykroczenia bywają bardzo dotkliwe i mogą nieść za sobą długotrwałe konsekwencje. Wsparcie adwokata od spraw karnych umożliwia, w takiej sytuacji wykorzystanie szeregu możliwości obronnych, w tym także może przyczynić się do obniżenia wysokości kary.

Czy wykroczenie wymaga wsparcia adwokata od spraw karnych?

Wykroczenia to naruszenie przepisów prawa o mniejszej wadze niż przestępstwa. Grożą za nie zazwyczaj kary pieniężne lub inne sankcje administracyjne, takie jak punkty karne, zakaz prowadzenia pojazdów lub kary ograniczenia wolności. W Polsce, najczęściej dochodzi do następujących wykroczeń:

 • Wykroczenia drogowe, dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości.
 • Jazda po pijanemu lub użyciu środków psychoaktywnych.
 • Nieprzestrzeganie sygnalizacji świetlnej.
 • Nieprawidłowe parkowanie pojazdu.
 • Rozmowa przez telefon podczas jazdy samochodem.
 • Zakłócanie porządku publicznego.
 • Nielegalne posiadanie lub spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
 • Obraza, zniewaga słowna osób zajmujących stanowiska publiczne.
 • Niepłacenie mandatów za wykroczenia drogowe.
 • Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Nie zawsze, w sprawie o wykroczenia, konieczna będzie pomoc doświadczonego pełnomocnika, aczkolwiek adwokat od spraw karnych może znacznie przyczynić się do obniżenia wysokości kary.

W czym może nam pomóc adwokat od wykroczeń?

Jako adwokat od spraw karnych reprezentuję klientów we wszystkich sprawach związanych z wykroczeniami, czyli drobnymi przestępstwami, a także:

 • Prowadzę porady prawne doradzają klientom, jakie kroki należy podjąć w przypadku popełnienia wykroczenia, jakie są prawa i obowiązki ma osoba oskarżona i jakie konsekwencje mogą wynikać z popełnienia wykroczenia.
 • Reprezentuję klienta przed sądem w sprawie dotyczącej wykroczenia. Ponadto negocjuję warunki ugody z prokuratorem lub oskarżonym i walczyć o prawa Klienta przed sądem.
 • W imieniu klienta przygotowuję pisma procesowe, w tym m.in. wniosek o odroczenie wykonywania kary, czy o jej wstrzymanie, skargi, odwołania czy zażalenia, które są niezbędne do rozpatrzenia sprawy przez sąd.
 • Pomagam w odwołaniu się od wyroku, jeżeli Klient zostałby skazany za popełnienie wykroczenia.

Kancelaria adwokacka prawa karnego posiada wiedzę, ale także i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa wykroczeń, co pozwala nam na efektywną obronę praw naszych Klientów i ich interesów, w przypadku oskarżenia o popełnienie wykroczenia.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl