Prawo karne materialne

Prawo karne obejmuje zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Co jest przedmiotem prawa karnego materialnego?

Prawo karne materialne jest jednym z dziedzin prawa karnego, które określa, jakie czyny są uznawane za przestępstwa, jakie kary można nałożyć na sprawców przestępstw oraz jakie okoliczności łagodzące lub zaostrzające odpowiedzialność karana.

Prawo karne materialne reguluje, jakie zachowania są uznawane za przestępstwa i jakie kary grożą za ich popełnienie. W ramach prawa karne materialnego określa się także zasady odpowiedzialności karnej, w tym kto jest odpowiedzialny za przestępstwo oraz jakie są okoliczności łagodzące lub zaostrzające odpowiedzialność karana.

Ta dziedzina prawa reguluje również proces prowadzący do wydania wyroku oraz egzekucję kary. W jego ramach określa się zasady postępowania karnego, procedury sądowe, a także kwestie związane z odwołaniem od wyroków.

Prawo karne materialne jest niezwykle istotne dla utrzymania porządku publicznego i ochrony obywateli przed przestępstwami. Wszelkie działania, które są uznawane za przestępstwo, podlegają karze zgodnie z zasadami prawa karne materialnego.

Czym zajmuje się adwokat karnista ds. prawa materialnego?

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym materialnym zajmuje się obroną osób oskarżonych o popełnienie przestępstw oraz reprezentuje ich przed sądami i organami ścigania w sprawach karnych.

W ramach działalności:

 • udzielam porad prawnych w zakresie prawa karnego,
 • reprezentuję klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz w trakcie procesów karnych,
 • przygotowuję pisma procesowe (np. apelacji, zażaleń, skarg),
 • analizuję akt oskarżenia i inne dokumenty związane z postępowaniem karnym,
 • przeprowadzam badania dowodów,
 • prowadzę negocjacje z prokuraturą i innymi organami ścigania w celu zawarcia ugody,
 • reprezentuję klienta w czasie przesłuchań i rozpraw sądowych,
 • doradzam w zakresie kary i innych sankcji, jakie grożą klientowi.

Adwokat prawo karne materialne może zajmować się obroną w przypadku różnego rodzaju przestępstw, takich jak kradzież, oszustwo, przestępstwa narkotykowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, czy przestępstwa przeciwko mieniu.

prawo-karne-materialne
Prawo Karne Materialne

Kogo reprezentuje adwokat od spraw karnych?

W ramach specjalizacji w imieniu Klientów występuję jako:

 • obrońca,
 • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Dlaczego warto skontaktować się z adwokatem od spraw karnych?

Warto skontaktować się z adwokatem od spraw prawa karnego materialnego z kilku powodów:

 • Ochrona praw i interesów: Prawnik od spraw karnych materialnych ma za zadanie ochronę praw i interesów swojego klienta. Posiada on specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, które pomogą mu w reprezentowaniu klienta w sądzie i podejmowaniu działań mających na celu obronę jego praw.
 • Doświadczenie i wiedza: Adwokat od spraw karnych materialnych ma za sobą lata praktyki oraz specjalistyczne szkolenia, co pozwala mu na zdobycie wiedzy w zakresie prawa karnego materialnego oraz na zrozumienie zawiłości procedur sądowych. Dzięki temu jest w stanie skutecznie reprezentować klienta i wykorzystać swoją wiedzę w jego obronie.
 • Pomoc w trudnych sytuacjach: Sprawy karne materialne są często związane z trudnymi sytuacjami życiowymi i emocjonalnymi. Adwokat może pomóc w zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i mentalnego klientowi w trudnych momentach, co ma wpływ na jakość jego obrony.
 • Skuteczna reprezentacja w sądzie: Adwokat posiada umiejętności i wiedzę, aby skutecznie reprezentować swojego klienta w sądzie. Zna procedury i posiada narzędzia, które pozwalają mu na wykorzystanie każdej dostępnej okazji, aby pomóc swojemu klientowi.
 • Przygotowanie strategii obrony: Prawnik od spraw karnych materialnych może pomóc w przygotowaniu skutecznej strategii obrony. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy jest w stanie ocenić dowody i okoliczności sprawy oraz wybrać najlepszy sposób reprezentowania klienta.

Podsumowując, skontaktowanie się z adwokatem od spraw karnych materialnych może pomóc w zapewnieniu skutecznej obrony i ochrony praw i interesów klienta w trudnej sytuacji sądowej.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego celem ustalenia najlepszego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl