Sporządzanie pism procesowych

Każda procedura administracyjna w prawie karnym charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania i sformalizowania.

Jeżeli chcesz, by adwokat przygotował za Ciebie:

  • wniosek o wstrzymanie wykonania kary,
  • wniosek o odroczenie wykonania kary,
  • wniosek o przerwę w wykonaniu kary,
  • wniosek o nie zarządzanie wykonania kary pozbawienia wolności.

lub inne tego typu dokumenty, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Pisma procesowe w sprawie karnej nadają bieg sprawie

Pisma procesowe to dokumenty, w których strony formułują swoje wnioski oraz przedstawiają argumenty i twierdzenia. Składane są one sądowi lub tez organowi prowadzącemu postępowanie poza rozprawą. Ich sporządzenie wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia prawniczego. Źle sporządzone mogą znacząco zostać odrzucane, z uwagi na brak spełniania wymogów formalnych. Może to znacząco wydłużyć czas trwania postępowania. Dodatkowo, w wielu przypadkach istotne są terminy na ich złożenie.

Pamiętajmy! Każde pismo procesowe w postępowaniu karnym musi być złożone w odpowiednim czasie i formie oraz musi zawierać wszystkie wymagane informacje. W przypadku niewłaściwego jego sporządzenia lub złożenia może nastąpić jego odrzucenie przez sąd.

sporządzanie-pism-procesowych

Pisma procesowe z pomocą adwokata

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. W ramach współpracy przygotujemy w Państwa imieniu wszystkie rodzaje pism procesowych, które spełnią wszelkie wymogi formalne. Posiadam stosowną wiedzę i długoletnie doświadczenie w tym zakresie. W sprawach karnych wprawdzie sporządza się nieco mniej pism, a często polemizuje się z twierdzeniem oskarżyciela i biegłych, niemniej jednak nawet, jeżeli pozwalają one na nieco większą swobodę, lecz nadal muszą trzymać się reguł przygotowywania pism procesowych.

Jako adwokat od spraw karnych jestem w stanie pomóc w obronie przed zarzutami oraz zagwarantować przestrzeganie praw oskarżonego w trakcie postępowania. Przygotuję wszelkie pisma i dokumenty procesowe, jak i doradzę w sprawie.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl