Pomoc prawna dla osób przebywających za granicą

Kancelaria Adwokacka adwokat Marcina Czekaja świadczy także pomoc prawną osobom przebywającym, pracującym lub mieszkającym czasowo lub na stałe poza granicami kraju. Z oczywistych powodów współpraca taka wygląda nieco inaczej, ze względu na utrudniony kontakt z Klientem, co jednak nie przeszkadza w skutecznej obronie jego interesów. W wielu sprawach bowiem, przepisy polskiego prawa nie wymagają osobistego stawiennictwa się strony. Doświadczenie wskazuje, iż sprawy często dotyczą osób, które wyjechały za granicę nie regulując do końca swoich spraw w kraju. Dzięki pomocy adwokata moją szansę na zakończenie spraw, uregulowanie swoich obowiązków i na tzw. „czysta kartę”.

Jaką pomoc prawną świadczy adwokat na rzecz Klientów przebywających za granicą?

Pomoc prawna, jaką świadczę na rzecz moich Klientów, którzy przebywają za granicą obejmuje:

  • Sprawdzenie w rejestrze karnym danych na temat karalności w Krajowym Rejestrze karnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.weryfikacja czy wobec osoby został
  • Wystawiony list gończy, przez jaki organ i na jakiej podstawie.
  • Analiza stanu faktycznego oraz prawnego i przygotowanie optymalnego rozwiązania dla klient.
  • Udzielanie porad prawnych.
  • Sporządzanie pism procesowych.
  • Prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami, w tym policją, prokuraturą i urzędami.
  • Pomoc w doręczeniu pism osobom przebywającym za granicą.

Sposób komunikacji z adwokatem

Jestem do Państwa dyspozycji zdalnie – e-mailowo i telefoniczne. W razie potrzeby, również poprzez komunikatory internetowe – co pozwala mi na szybką reakcję na zmieniające się sytuacje dotyczące spraw Klientów. Na bieżąco służę im wsparciem i informuję o przebiegu powierzonych mi spraw.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i sposobu spotkania.

Jak mogę Ci pomóc?

Jako adwokat od spraw karnych zajmuję się reprezentacją i obroną interesów Klientów na każdym etapie postępowania. Udzielam pomocy zarówno osobom wobec których toczy się postępowania jak i również tym, które maja już prawomocny wyrok ale potrzebują wsparcia na etapie postępowania wykonawczego. W zakres pomocy wchodzą m inn.:

  • Poradzenie i reprezentacja interesów Klienta w postępowaniu przygotowawczym – pomogę przygotować linie obrony względnie będę dążył do ustalenia wymiaru kary z organami ścigania tak aby sprawa skończyła się w pierwszej możliwej z punktu procesowego czynności
  • Wnioskowanie o zawieszenie lub zmianę sposobu wykonania kary – pomogę w przygotowaniu wniosków dotyczących zawieszenia lub zmiany sposobu wykonania kary, np. przekształcenia kary pozbawienia wolności w pracę społeczną lub ograniczenie wolności.
  • W sytuacji gdy doszło do zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności pomogę przy przygotowaniu stosownego wniosku do sądu

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl