Prawo karne dla oskarżonych

Prawo obrony w prawie karnym to jedno z podstawowych praw człowieka.

Osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo do obrony. Jest to podstawowe prawo człowieka, gwarantowane zarówno przez Konstytucję RP, Kodeks Postępowania Karnego, jak i Europejską Konwencję Praw Człowieka. W związku z powyższym każdy oskarżony ma prawo do obrońcy, którego pomoc w sprawie karnej bywa kluczowa, na każdym etapie postępowania.

Prawa osób oskarżonych w sprawach karnych

Każda osoba, niezależnie od tego, o jakie przestępstwo jest oskarżana ma prawo do uczciwego procesu oraz ochrony praw jednostki przed nadużyciami ze strony organów ścigania. Przypominam najważniejsze prawa oskarżonych.

 • Prawo do obrony – każdy oskarżony ma prawo do wyboru adwokata lub obrońcy, który będzie go reprezentował w procesie karnym. Jeśli nie posiada środków na jego opłacenie, sąd musi zapewnić mu adwokata z urzędu.
 • Prawo do informacji – oskarżony ma prawo do wiedzy, z jakiego czynu jest oskarżony, oraz do zapoznania się z dowodami zebranymi przeciwko niemu.
 • Prawo do zachowania milczenia – oskarżony ma prawo odmówić składania zeznań przeciwko sobie, a wszelkie jego wypowiedzi mogą być wykorzystane przeciwko niemu.
 • Prawo do niezależnego i bezstronnego sądu – oskarżony w sprawie karnej ma prawo do sądu, który nie jest stronniczy i który orzeka na podstawie faktów i dowodów przedstawionych w procesie.
 • Prawo do przesłuchania świadków – oskarżony ma prawo do przesłuchania świadków, którzy mogą pomóc w jego obronie.
 • Prawo do apelacji – każdy oskarżony ma prawo do odwołania się od wyroku do wyższej instancji.

Nierzadko zdarza się, że prawa oskarżonego w sprawie karnej są nagminnie łamane, w takiej sytuacji adwokat od prawa karnego może skutecznie interweniować.

Reprezentacja w sprawach karnych

prawa-oskarżonych-adwokat-prawo-karne

Jak wygląda pomoc adwokata dla oskarżonych w sprawie karnej?

Pomoc adwokata w sprawie karnej może okazać się słuszną decyzją, ponieważ reprezentuje on oskarżonego w sądzie i pomaga mu w obronie przed postawionymi mu zarzutami. Dodatkowo każda decyzja procesowa, podejmowana jest w porozumieniu z nim.

Adwokat w sprawie karnej oferuje:

 • Porady prawne – skuteczny pełnomocnik, pomoże oskarżonemu zrozumieć proces sądowy i postanowione mu zarzuty, a ponadto wyjaśni mu własne prawa i wspólnie obierze skuteczną linię obrony
 • Reprezentację oskarżonego w sądzie.
 • Przygotowanie obrony, w tym przeprowadza śledztwo, zbiera dowody oraz przygotowuje odpowiednie dokumenty.
 • Prowadzi negocjacje z prokuratorem, w celu uzyskania lepszych warunków dla oskarżonego, np. zmniejszenia zarzutów lub kary.
 • Rekomendację ekspertów – adwokat może zalecić skorzystanie z usług ekspertów, takich jak psycholog czy specjalista od medycyny sądowej, w celu uzyskania opinii na temat okoliczności sprawy.
 • Rekomendację programów rehabilitacyjnych, w przypadku, gdy oskarżony ma problem z narkotykami lub z zachowaniem. Skorzystanie z programów terapeutycznych może poprawić sytuację oskarżonego i wpłynąć na wysokość kary.
 • Pomoc w złożeniu apelacji od wyroku, jeżeli wcześniejszy wyrok nie jest dla oskarżonego korzystny.

W każdym z wyżej wymienionych przypadku adwokat od spraw karnych stara się chronić prawa oskarżonego i zapewnić mu najlepszą możliwą obronę. Jednakże, efektywność jego pomocy zależy w dużym stopniu od indywidualnych okoliczności każdej sprawy kryminalnej, a także chęci współpracy ze strony oskarżonego.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl