Prawo karne procesowe

Prawo karne jest podstawową gałęzią polskiego systemu prawnego. Praktycznie każdy, a w szczególności przedsiębiorcy, prędzej czy później, muszą liczyć się z tym, że w jakimś stopniu będą musieli wejść na drogę sądową. Nieuczciwy kontrahent, kradzież, dewastacja – to tylko niektóre sprawy, które zainteresują organy ścigania.

Postępowanie karne procesowe stanowi podstawowy model postępowania i co do zasady większość spraw podlega rozpoznaniu w procesie sądowym. Ma ono na celu regulację danej sprawy pod względem stwierdzenia, czy dana osoba (oskarżony) dopuścił się naruszeń obowiązujących przepisów.

Jak przebiega postępowanie karne?

Postępowanie karne to szereg czynności, które mają swój początek z chwilą zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, bądź wszczęcia go w rezultacie przekazania informacji i sygnałów od osób postronnych. Następnie przeprowadzane jest dochodzenie. Na tym etapie organy ścigania zbierają dowody i informacje na temat popełnionego przestępstwa, w celu ustalenia faktu jego popełnienia i identyfikacji sprawcy. Mogą przesłuchiwać świadków, dokonywać oględzin miejsca zdarzenia, przeprowadzać ekspertyzy itp. Gdy organy ścigania zgromadzą wystarczającą ilość dowodów, przekazują sprawę do prokuratury. Jeśli prokurator zdecyduje się na wniesienie oskarżenia, sprawa trafia przed sąd. Na etapie sądowym dochodzi do przesłuchania świadków, przesłuchania podejrzanego, przedstawienia dowodów, wygłoszenia mowy końcowej przez obrońcę i prokuratora, a także wydania wyroku.

W każdym z tych etapów, oskarżony ma prawo do obrony oraz do posiadania obrońcy, a także do korzystania z innych praw, jakie przysługują mu zgodnie z prawem karnym. Jako adwokat od spraw karnych serdecznie zapraszam do kontaktu, celem ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Jak może nam pomóc adwokat od spraw karnych w postępowaniu procesowym?

Jako adwokat od spraw karnych mogę pomóc w wielu aspektach związanych z postępowaniem karnym, w tym:

  • Przygotuję, wspólnie z Klientem, linię obrony, po wcześniejszym zbadaniu faktów i dowodów, w oparciu o prawo karne.
  • Będę reprezentować Klienta na każdym etapie postępowania, w tym podczas przesłuchiwań, rozpraw sądowych i apelacji.
  • Podejmę się negocjacji z oskarżeniem w celu uzyskania łagodniejszego wyroku lub odrzucenia zarzutów.
  • Pomogę zrozumieć Klientowi wymiar kary oraz dokonać wyboru opcji związanych z jej odbyciem.
  • Przygotuję wnioski o apelacje.

A przede wszystkim:
Będę bronić praw i interesu Klienta podczas całego procesu, w tym podczas przesłuchiwań i innych działań podejmowanych przez organy ścigania.

Pomoc adwokata karnisty nie zawsze jest niezbędna, aczkolwiek może okazać się w wielu przypadkach nieodzowna. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl