Prawo karne wykonawcze

Prawo karne reguluje zasady odpowiedzialności karnej za popełniane przestępstwa, w tym również określa rodzaje kar, jakie mogą zostać wymierzone za popełnione przestępstwa. Jeżeli więc:

 • Uzyskałeś informację, iż jesteś poszukiwany listem gończym ?
 • Zależy Ci na odroczeniu wykonywania kary pozbawienia wolności?
 • Chcesz wstrzymać wykonywanie kary pozbawienia wolności?
 • Zależy Ci na staraniu się o dozór elektroniczny?
 • Starasz się o przedterminowe zwolnienie?
 • Zależy Ci na zmianie sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności?
 • Została zarządzona kara zastępcza pozbawienia wolności w miejsce niezrealizowanej kary ograniczenia wolności ?
 • Została zarządzona kara zastępcza pozbawienia wolności w miejsce grzywny?

Jeżeli na którekolwiek z pytań odpowiedziałeś twierdząco. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania. Jako adwokat od prawa karnego pomogę w każdej z wyżej wymienionych spraw i nie tylko.

Prawo-karne-wykonawcze

Prawo karne wykonawcze

Dotyczy ono sposobu wykonywania kar i środków karnych, czyli określa m.in. zasady organizacji i funkcjonowania zakładów karnych, a także sposoby wykonywania kary pozbawienia wolności i innych kar.

W ramach prawa wykonawczego funkcjonuje np. instytucja nadzoru nad osobami skazanymi, system odwiedzin, udzielania pomocy psychologicznej i resocjalizacji, czy też programy pracy skazanych. Prawo karne i wykonawcze są ze sobą powiązane, jednak to dwa odrębne obszary prawa.

Jak mogę Ci pomóc?

Jako adwokat od spraw karnych zajmuję się reprezentacją i obroną interesów Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i sprawach związanych z wykonywaniem kar i środków zabezpieczających. Znajduję rozwiązania tam, gdzie inni zawiedli lub nie szukali.

Do moich głównych zadań należy m.in.:

 • Poradzenie i reprezentacja interesów Klienta w postępowaniach egzekucyjnych – jako adwokat od prawa karnego pomagam w zapoznaniu się z przebiegiem postępowania egzekucyjnego oraz reprezentuję Klientów przed organami egzekucyjnymi.
 • Wnioskowanie o zawieszenie lub zmianę sposobu wykonania kary – pomogę w przygotowaniu wniosków dotyczących zawieszenia lub zmiany sposobu wykonania kary, np. przekształcenia kary pozbawienia wolności w pracę społeczną lub ograniczenie wolności.
 • Obrona w przypadku naruszenia praw skazanego – np. w przypadku naruszenia jego praw podczas odbywania kary lub przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmiany sposobu wykonania kary.
 • Wnioskowanie o umorzenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego – przygotuję m.in. wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego lub umorzenia kary.
 • Egzekwowanie należności lub odszkodowań – pomogę w egzekwowaniu należności od osób skazanych na karę grzywny lub odszkodowania od sprawcy przestępstwa na rzecz pokrzywdzonego.

Pomoc adwokata w postępowaniu wykonawczym może znacząco wpłynąć na wysokość kary i sposób jej wykonywania.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl