Posiadanie narkotyków / przestępstwa narkotykowe

W Polsce posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków, na własny użytek, jest nielegalne i mogą grozić za to surowe konsekwencje prawne. Jeżeli chcielibyście ich uniknąć, albo zminimalizować wysokość kary, warto od razu zasięgnąć pomocy doświadczonego adwokata karnisty, który specjalizuje się w tego typu postępowaniach. Posiadanie marihuany, to według statystyk, jedno z najpopularniejszych przestępstw, które to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Posiadanie narkotyków, to nie jedyne przestępstwo uregulowane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zalicza się do nich m.in.:

  • wytwarzanie, przetwarzanie, a także przerabianie narkotyków oraz dopalaczy,
  • wyrabianie, posiadanie, nabywanie przyrządów i urządzeń niezbędnych do wyrobienia takich substancji,
  • przywóz bądź wywóz narkotyków i dopalaczy, a następnie wprowadzanie ich do obrotu,
  • handel narkotykami i ich sprzedaż osobom nieletnim,
  • posiadanie narkotyków.

Przestępstwa narkotykowe są traktowane zróżnicowanie, w zależności m.in. od ilości posiadanych środków odurzających, jak i ich rodzaju.

Zazwyczaj więc, w każdej tego typu sprawie dochodzi do skazania, lecz pamiętać należy, że każdy ma prawo do obrony. Pomoc adwokata specjalizującego się w przestępstwach narkotykowych może znacząco obniżyć wysokość ew. kary.

Zakres prowadzonych spraw dot. przestępstw narkotykowych

Kancelaria adwokacka adwokat Marcina Czekaja podejmuje się prowadzania sprawa o następujące przestępstwa narkotykowe:

  • posiadanie narkotyków,\
  • ich produkcja i przetwarzanie,
  • handel narkotykami,
  • wprowadzanie do obrotu i uczestnictwo w obrocie narkotykami,
  • udzielanie i nakłanianie do zażywania narkotyków i innych środków odurzających.

Ponadto adwokat ds. narkotyków prowadzi sprawy związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem narkotykowi i innych środków odurzających.

Pomoc adwokata w sprawach dot. przestępstw narkotykowych

Jeżeli byłeś w posiadaniu narkotyków i lub jesteś podejrzewany o popełnienie przestępstwa narkotykowego, ważne abyś jak najszybciej skontaktował się z adwokatem do spraw karnych, celem ustalenia linii obrony. Dokładnie przeanalizuję zgromadzony materiał dowodowy, okoliczności zdarzenia, czy popełnionego czynu, dzięki czemu mogę pomóc w zminimalizowaniu skutków prawnych związanych z posiadaniem narkotyków i innymi przestępstwami narkotykowymi.

Pamiętaj, im szybciej skontaktujesz się z adwokatem ds. karnych i przestępstw narkotykowych, tym masz większą szansę na skuteczną obronę. Zachęcam do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego celem umówienia spotkania, bądź szybkiej interwencji w przypadku tymczasowego aresztowania.

Posiadanie narkotyków, handel nimi itp. to przestępstwa narkotykowe, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, dlatego też jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania, skonsultuj je z doświadczonym adwokatem ds. karnych, który może pomóc w obronie Twoich praw i interesów, a także interesów osób Tobie najbliższych.

Skuteczna obrona w sprawach narkotykowych

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl