Przedterminowe zwolnienie

Uzyskaj warunkowe przedterminowe zwolnienie z pomocą adwokata

Adwokat od prawa karnego może w imieniu osoby skazanej na karę pozbawienia wolności złożyć, do Sądu penitencjarnego, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania pozostałej kary.

Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe zwolnienie z więzienia może być udzielone tylko przez sąd na wniosek osoby skazanej lub jego obrońcy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Aby skazany mógł się o nie starać się, musi być odbyta pewna część kary. W Polsce zazwyczaj jest to 2/3 całkowitego wymiaru kary, z wyjątkiem skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Poza tym istnieją określone warunki, które muszą być spełnione, aby skazany mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia, są to:

  • brak przeciwwskazań do zwolnienia, czyli ocena stanu zdrowia i psychicznego skazanego,
  • pozytywna opinia o skazanym ze strony organu penitencjarnego,
  • wykonanie pracy zarobkowej lub udział w zajęciach edukacyjnych i resocjalizacyjnych,
  • dobrowolne poddanie się nadzorowi kuratora i wykonanie zaleceń związanych z resocjalizacją.

Niezależnie jednak od tego, czy zostały spełnione wyżej określone warunki, ostateczną decyzję i tak podejmuje sąd na podstawie wniosku skazanego lub jego obrońcy oraz opinii organu penitencjarnego. Doświadczony adwokat od prawa karnego może być skutecznym wsparciem dla osoby skazanej, przygotowując m.in. przekonującą argumentację do sądu.

warunkowe-przedterminowe-zwolnienie

Czy i jak adwokat od prawa karnego może pomóc w przedterminowym zwolnieniu?

Skrócenie czasu odbywania kary i wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego to duża ulga dla osoby skazanej, umożliwiająca jej spotkanie się z najbliższymi, a także powrót do normalnego funkcjonowania i rozpoczęcie tzw. „nowego życia”. Jako adwokat od prawa karnego zapewniam:

  • Porady prawne dotyczące tego, na czym polega warunkowe zwolnienie i jakie wymagania należy spełnić aby móc się o nie starać.
  • Przedstawiam argumenty, przed komisją warunkowego zwolnienia, aby przekonać, że Klient spełnia wszelkie warunki, by się o nie ubiegać.
  • Przygotowuję pisma i dokumenty niezbędne do wnioskowania o warunkowe zwolnienie, takich jak wniosek o warunkowe zwolnienie, listy referencyjne czy program resocjalizacyjny.
  • Reprezentuję Klientów przed sądem, jeśli zostanie on skazany za przestępstwo i wniesie apelację, aby uzyskać warunkowe zwolnienie.
  • Pomagam w procesie resocjalizacji, aby Klient spełnił wymagania, które umożliwią mu otrzymanie warunkowego zwolnienia.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl