Przerwa w wykonywaniu kary

Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, jest w pewnym sensie podobieństwem do odroczenia jej wykonywania. Podstawowa jednak różnica między obiema, polega na tym, że odroczenie może zostać udzielone wyłącznie przed rozpoczęciem wykonywania kary, a przerwa dopiero po jej rozpoczęciu.

Kiedy sąd może orzec przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności?

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności może nastąpić na wniosek, czy to osoby skazanej, jego adwokata lub też opiekuna zakładu penitencjarnego. Najczęściej dochodzi do niej w sytuacji, gdy stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonywania kary ograniczenia wolności, a skutki byłyby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie. Ma to miejsce, gdy osoba skazana wymaga hospitalizacji lub też innej formy leczenia medycznego. W takim W takim przypadku wykonanie kary jest zawieszone na czas trwania owej hospitalizacji lub leczenia.

Przerwa w wykonywaniu kary może być wynikiem decyzji władz penitencjarnych o przeniesieniu skazanego do innej jednostki penitencjarnej lub o udzieleniu mu zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej na czas określony. Należy jednak pamiętać, że w każdym z wyżej wymienionych przypadków, w czasie ów przerwy, muszą być przestrzegane przepisy prawa czy określone procedury.

Sąd może udzielić przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego bądź jego rodziny zbyt ciężki skutki.

Warto pamiętać! Na postanowienie w przedmiocie przerwy i jej odwołania przysługuje zażalenie. Ów zwrot „w przedmiocie” oznacza zaskarżalność wszystkich postanowień, nie tylko tych negatywnych, ale też pozytywnych, wydanych w związku z omawianymi instytucjami. Uprawnienie to przysługuje zarówno skazanemu, jak i jego obrońcy, jak i prokuratorowi.

przerwa-w-wykonywaniu-kary-pozbawienia-wolności

Gdzie złożyć wniosek o przerwę w wykonywaniu kary ograniczenia wolności?

Skazany lub jego obrońca mogą złożyć wniosek o przerwę w wykonywaniu kary ograniczenia wolności do Sądy, który wydał wyrok skazujący w I instancji.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w przypadku starania się o przerwę w wykonaniu kary?

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, dotyczących przerwy w wykonywaniu kary, jako adwokat od prawa karnego, jestem do Państwa dyspozycji. Ponadto, w Państwa imieniu mogę pomóc w negocjowaniu z prokuratorem lub sądem w celu uzyskania bardziej korzystnych warunków wykonywania kary, czy jej odroczenia. Do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny, doradzając Klientom, najlepsze z możliwych rozwiązań, aby ewentualne skutki „odsiadki”, były jak najmniej dla niego dotkliwe.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl