Dozór elektroniczny

A może więzienie zamienić na dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to system nadzoru nad osobami, które zostały skazane lub oskarżone o popełnienie przestępstwa i które muszą pozostać w określonym miejscu, np. w domu lub w pobliżu niego, zamiast przebywać w areszcie lub w więzieniu. Nazywany jest często „obrączką” lub „bransoletką”. System dozoru elektronicznego działa za pomocą urządzeń elektronicznych, takich jak bransoletki z GPS lub kamery dozoru, które umożliwiają monitorowanie ruchów osoby nim objętej.

Dozór elektroniczny ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa społecznego poprzez zapobieganie recydywie i kontrolowanie zachowania skazanych lub oskarżonych. Jest to również alternatywna forma odbywania kary pozbawienia wolności, co pozwala na zmniejszenie liczby więźniów i kosztów związanych z ich utrzymaniem.

Kiedy ma zastosowanie dozór elektroniczny?

Skazany może otrzymać dozór elektroniczny w następujących przypadkach:

  • Do osób skazanych na karę pozbawienia wolności, która nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy.
  • Jako środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu.
  • Do osób, którym został orzeczony, przez sąd, środek karny w postaci zakazu zbliżania się do określonych osób.
dozór-elektroniczny
Dozór elektroniczny

Pomoc adwokata w sprawie o dozór elektroniczny

Adwokat od prawa karnego może pomóc uzyskać dozór elektroniczny, poprzez m.in. przeprowadzenie rozmów z organami ścigania lub sądem w celu pozytywnego rozpatrzenia wniosku., a także:

  • W imieniu Klienta złoży wniosek o dozór elektroniczny.
  • Może negocjować z prokuratorem lub sądem w imieniu klienta, aby uzyskać zgodę na dozór elektroniczny jako alternatywę dla izolacji lub aresztu.
  • Wyjaśni Klientowi przepisy prawne dotyczące „obrączki” oraz skutki, jakie wynikają z jej naruszenia.
  • Może pomóc klientowi w przedstawieniu korzystnych okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję sądu w sprawie dozoru elektronicznego.
  • Doradzi klientowi, jakie czynności i zachowania są dozwolone podczas trwania dozoru elektronicznego oraz jak unikać naruszenia jego warunków.

Warto jednak zaznaczyć, że ostateczna decyzja o nałożeniu dozoru elektronicznego należy do sądu. Adwokat może pomóc w przygotowaniu wniosku i argumentów, które będą przedstawione przed sądem. Może tym samym zwiększyć szanse klienta na pozytywne, dla niego, rozpatrzenie sprawy.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl