Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonywania kary jest jednym ze sposobów pozwalających na pozostanie na wolności, na pewien czas, pomimo skazania prawomocnym wyrokiem sądu. Polega na zawieszeniu wykonania wyroku przez określony czas lub na czas nieokreślony. Oznacza to, że skazana osoba nie trafia od razu do więzienia, lub też nie musi odbyć innej kary, a jedynie jest na okresie próby. Warunkiem odroczenia wykonania kary jest zazwyczaj podjęcie przez oskarżonego działań zmierzających do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, a także zapewnienie, że nie popełni on w przyszłości innych przestępstw.

Warunki odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności

W trakcie okresu próby, osoba skazana jest zobowiązana do spełnienia określonych warunków, np. poddania się kuratorowi, uczestniczenia w terapii, wykonywania prac społecznych, nie popełniania przestępstw, regularnego meldowania się w miejscu zamieszkania. Jeśli skazany spełni te warunki, to wówczas sąd może postanowić o umorzeniu postępowania karnego, czyli ostatecznie odstąpić od wykonania wyroku.

Warto zaznaczyć, że odroczenie wykonania kary to nie to samo co umorzenie postępowania karnego, ponieważ osoba skazana nadal pozostaje pod nadzorem sądu i musi spełniać określone warunki. Jednakże, w przeciwieństwie do kary pozbawienia wolności, osoba ta pozostaje na wolności.

Odroczenie wykonania kary z pomocą adwokata

Kancelaria adwokacka adwokata Marcina Czekaja z Krakowa świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego. Posiadam wieloletnią praktykę w sprawach karnych i przed organami ścigania, jak iw reprezentacji Klientów przed sądami. Wielokrotnie analizowałem sprawy i występowałem z wnioskiem o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli chcesz starać się o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności zapraszam do kontaktu. Podczas spotkania pamiętaj jednak, aby:

  • Przedstawić wszelkie informacje dotyczące swojej sytuacji, w tym szczegóły przestępstwa, wyroku sądu, a także swojej sytuacji życiowej

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w przypadku starania się o odroczenie wykonania kary?

Istnieje wiele powodów, dla których warto skorzystać z pomocy adwokata w przypadku odroczenia wykonywania kary. Oto kilka z nich:

  • Adwokat od prawa karnego posiada dogłębną wiedzę na temat przepisów prawa i procedur związanych z odroczeniem wykonywania kary. Dzięki temu może pomóc skutecznie przedstawić argumenty na korzyść klienta i uzyskać jak najlepszy wynik.
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z sądami i urzędami, co pozwala mu na skuteczne reprezentowanie klientów i wykorzystywanie dostępnych narzędzi prawnych.
  • Indywidualne podejście do każdej sprawy i pomoc w negocjacjach z organem wykonawczym kary, w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków odroczenia.
  • Skorzystanie z pomocy adwokata może pomóc w minimalizacji ryzyka, że sąd wyda wyrok odmowny.
  • Sytuacja związana z odroczeniem wykonywania kary może być bardzo stresująca i przytłaczająca dla osoby skazanej. Adwokat może stanowić dla niej wsparcie emocjonalne, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i wyjaśniając każdy etap procesu.

Adwokat od spraw karnych będzie zawsze działał na rzecz interesu swojego klienta.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl