Prawo karne dla pokrzywdzonych

Jesteś pokrzywdzony, już dziś skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata i broń swoich praw.

Oferuję pomoc prawną i inne usługi także osobom pokrzywdzonym w sprawach karnych, dając o ich interesy, a także bezpieczeństwo. W ich imieniu adwokat od spraw karnych może zgłosić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a także może go reprezentować w toku postępowania przygotowawczego, karnego oraz przed Sądem.

Prawa osób pokrzywdzonych w sprawach karnych

Osoby, które doznały krzywdy w sprawie karnej mają liczne prawa, których mogą się dochodzić w postępowaniu. Oto niektóre z najważniejszych praw pokrzywdzonych w sprawach karnych:

  • Prawo do zgłaszania przestępstwa – każda osoba, która doznała szkody w wyniku popełnienia przestępstwa, ma prawo zgłosić to przestępstwo organom ścigania.
  • Prawo do udziału w postępowaniu karnym, w tym do złożenia zeznań, przedstawienia dowodów, zadawania pytań itp.
  • Prawo do otrzymania informacji na temat przebiegu postępowania karnego, w tym o wyniku postępowania i o sposobie zakończenia sprawy.
  • Prawo do ochrony prywatności – każda osoba, która doznała szkody w wyniku popełnienia przestępstwa ma prawo do ochrony prywatności i danych osobowych w postępowaniu karnym.
  • Prawo do otrzymania odszkodowania za szkody poniesione w wyniku popełnienia przestępstwa, np. za straty materialne, koszty leczenia, ból i cierpienie.
  • Prawo do reprezentacji przez pełnomocnika w postępowaniu karnym.

Powyższe prawa pokrzywdzonych w sprawach karnych są zagwarantowane w polskim systemie prawnym i powinny być respektowane przez organy ścigania oraz sądy.

Jak wygląda pomoc adwokata pokrzywdzonych w sprawie karnej?

Adwokat może pomóc pokrzywdzonym w przypadku spraw karnych na różne sposoby. Oto niektóre z najważniejszych działań, jakie może podjąć:

  • Doradztwo prawne – pomoc prawna udzielana przez adwokata może pomóc zrozumieć pokrzywdzonemu jego prawa, w związku z przestępstwem, którego był ofiarą. Wytłumaczy także proces karny i to, jakie kroki musi podjąć, aby przyśpieszyć postępowanie.
  • Wspieranie w postępowaniu karnym – adwokat może reprezentować pokrzywdzonego w procesie karnym i działać w jego imieniu. Pomoże także w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody poniesione w wyniku przestępstwa.
  • Udzielanie pomocy psychologicznej – dobry adwokat może pomóc pokrzywdzonemu w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i stresem związanym z przeżyciem przestępstwa.
  • Reprezentowanie w postępowaniach cywilnych, które mogą wynikać z przestępstwa, na przykład w przypadku zobowiązań alimentacyjnych lub odszkodowań.

Ważne jest, aby pokrzywdzony jak najszybciej skontaktował się z adwokatem i uzyskał poradę prawną w celu uzyskania pomocy i ochrony swoich praw.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl