Zawieszenie wykonywania kary

Kiedy można się starać o zawiasy?

Nawet jeżeli sąd wymierzy sprawcy czynu niedozwolonego karę, niekoniecznie może zostać ona wykonana. Warunkowe zawieszenie wykonywania kary, czyli tzw. „zawiasy”, to częsty środek stosowany przez Sąd w przypadku niektórych rodzajów przestępstw.

Kiedy można się starać o warunkowe zawieszenie wykonywania kary?

Warunkowe zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności to decyzja sądu, która pozwala osobie skazanej pozostać na wolności, ale pod warunkiem, że spełni ona określone warunki narzucone przez sąd. Zgodnie z przepisami, takie rozwiązanie jest możliwe, gdy ów orzeczona kara nie przekracza roku i jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Sąd może też uwzględnić okoliczności łagodzące, takie jak dobrowolne złożenie zeznań, współpracę z organami ścigania, czy pokazanie skruchy.

Warunki zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności są uzależnione od indywidualnej sytuacji danej osoby i mogą obejmować na przykład okres próby, w trakcie którego osoba skazana musi pozostawać pod kontrolą kuratora, a także zdawać regularne sprawozdania się przed sądem lub organami ścigania. Sąd może również nałożyć na osobę skazaną inne obowiązki, takie jak wykonywanie prac społecznych lub grzywnę.

warunkowe-zawieszenie-wykonywania-kary

Jeśli osoba skazana naruszy którekolwiek z warunków zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, sąd może unieważnić ową decyzję i nakazać natychmiastowe odbycie kary pozbawienia wolności.

Ważne!

Warunkowe zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności następuje na okres próby, który wynosi do 3 lat, w przypadku sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił czyn przestępczy z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby wynosi wówczas od 2 do 5 lat.

Pomoc adwokata przy ubieganiu się o warunkowe zawieszenie wykonywania kary

Jeżeli chcecie się ubiegać o warunkowe zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności zapraszam do kontaktu z Kancelarią adwokacką. Jako adwokat od prawa karnego zajmuję się reprezentowaniem Klientów na wszystkich etapach postępowania, w tym w procesach sądowych. Mogę także pomóc w kwestii wnioskowania o warunkowe zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności.

W ramach współpracy przygotowuję w imieniu Klienta, wszelkie wnioski, przedstawiam argumenty na jego korzyść, a także reprezentuję go w sądzie i przed innymi organami ścigania. Pomagam w spełnieniu warunków, które są niezbędne do otrzymania warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl