Postępowanie przygotowawcze

Na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego, osobie zatrzymanej, przez organy ścigana przysługuje niezwłoczny kontakt z adwokatem.

Czym jest postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej?

Postępowanie przygotowawcze to część postępowania karnego, której celem jest zebranie materiału dowodowego i innych informacji potrzebnych do ustalenia faktów i okoliczności przestępstwa oraz do podjęcia decyzji o ewentualnym oskarżeniu. W Polsce postępowanie przygotowawcze reguluje Kodeks postępowania karnego.

W ramach postępowania przygotowawczego prowadzone są czynności mające na celu ustalenie tożsamości podejrzanego lub oskarżonego, zbieranie dowodów w sprawie, przesłuchiwanie świadków i podejrzanych, a także przeprowadzanie oględzin miejsca zdarzenia. Postępowanie to przeprowadzane jest przez organy ścigania, takie jak policja czy prokuratura.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego organ ścigania podejmuje decyzję o ewentualnym oskarżeniu podejrzanego lub o umorzeniu postępowania. Ostatecznie decyzję w sprawie podejmuje sąd.

Jak może nam pomóc adwokat karnista w postępowaniu przygotowawczym?

Adwokat od spraw karnych może pomóc w postępowaniu przygotowawczym na wiele różnych sposobów, między innymi:

  • Doradztwo prawne – może udzielić porad prawnych związanych z postępowaniem przygotowawczym, w tym co do praw i obowiązków osoby podejrzanej, a także do konsekwencji prawnych związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.
  • Przygotowanie wniosków procesowych, które nadadzą bieg sprawie. Adwokat do spraw karnych opracuje m.in.: wniosek o wydanie akt sprawy, wniosek o przesłuchanie świadka lub wniosek o przedstawienie dowodów.
  • Reprezentowanie klienta na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, w tym na przesłuchaniach i konfrontacjach.
  • Analiza dowodów – adwokat przeprowadza analizę zgromadzonych dowodów w celu oceny ich mocy dowodowej oraz wskazania na ewentualne nieprawidłowości w postępowaniu przygotowawczym.
  • Negocjacje z organem ścigania – adwokat może prowadzić negocjacje z organem ścigania w celu uzyskania korzystnego dla klienta rozwiązania, np. umorzenia postępowania lub zawarcia ugody.
  • Obronę klienta – adwokat może bronić swojego klienta przed podejrzeniami i zarzutami, a także chronić jego prawa w postępowaniu przygotowawczym.

Ważne jest, aby pamiętać, że adwokat od spraw karnych jest profesjonalistą, który może pomóc swojemu klientowi w trudnych sytuacjach prawnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z postępowaniem przygotowawczym, zapraszam do kontaktu.

Postępowanie przygotowawcze jest ważnym etapem w sprawie karnej, która może mieć wpływ na przebieg m.in. procesu sądowego. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego celem ustalenia najlepszego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl