Śledztwo i dochodzenie

Śledztwo i dochodzenie to dwie kluczowe czynności, które są prowadzone na etapie postępowania przygotowawczego. Mają one na celu zebranie materiału dowodowego dotyczącego popełnionego przestępstwa. Zgodnie z art. 297 par. 1. mają one za zadanie:

  • Ustalenie, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa, w rozumieniu kodeksu karnego.
  • Wyjaśnienie okoliczności sprawy.
  • Wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy.
  • Zebranie danych osobo – poznawczych o osobie podejrzanej.
  • Utrwalenie dowodów dla sądu.

Czym różni się śledztwo od dochodzenia?

Śledztwo i dochodzenie to dwie różne czynności i etapy postępowania karnego.

Śledztwo odbywa się w postaci czynności procesowych podejmowanych przez organy ścigania (np. policję) w celu ustalenia faktu popełnienia przestępstwa i jego sprawcy. W ramach śledztwa mogą być przeprowadzane takie czynności jak: przesłuchania świadków, zabezpieczanie i analiza dowodów, dokonywanie oględzin miejsca zdarzenia oraz poszukiwanie i zatrzymywanie podejrzanych.

Dochodzenie to kolejny etap postępowania karnego, który rozpoczyna się po zakończeniu śledztwa. Dochodzenie to przede wszystkim analiza zebranych materiałów dowodowych i ich ocena pod kątem wystarczającej podstawy do postawienia zarzutów. Dochodzenie może także obejmować przesłuchanie podejrzanego oraz zbieranie dodatkowych dowodów, jeśli istnieje taka potrzeba.

Ile czasu trwa śledztwo i dochodzenie?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, dochodzenie powinno zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, a prokurator może ten okres przedłużyć do 3 miesięcy. W wypadkach szczególnie uzasadnionych i przy wyjątkowo skomplikowanej sprawie, na dalszy czas oznaczony.

W przypadku zaś śledztwa, w myśl ustawy, powinno się ono ukończyć w ciągu 3 miesięcy.śledztwo-i-dochodzenie

Pomoc adwokata na każdym etapie postępowania karnego

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Jako adwokat od prawa karnego mogę pomóc Państwu i bliskim Państwu osobom na każdym etapie postępowania karnego, w tym na etapie śledztwa i dochodzenia. Pomagam zrozumieć prawa i chronić je m.in. podczas przesłuchań innych czynności procesowych. Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania, odpowiadając na pytania i wyjaśniając stanowisko Klienta. Oceniam, czy dowody zostały zebrane w sposób zgodny z prawem, a także pomagam w przygotowaniu odpowiedzi na ewentualne zarzuty. Razem z Klientem ustalam także strategię ewentualnej obrony, w postępowaniu przed sądem.

Zachęcam do bliższego zapoznania się z ofertą Kancelarii Adwokackiej adwokat Marcina Czekaja w zakresie spraw karnych.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl