Postępowanie kasacyjne

Postępowanie kasacyjne to specyficzna forma odwoławcza, która pozwala na zaskarżenie orzeczenia wydanego przez sąd drugiej instancji (apelacyjny) do sądu najwyższego (kasacyjnego).

Postępowanie kasacyjne ma charakter nadzwyczajny, ponieważ przysługuje ono tylko w szczególnych przypadkach, określonych w ustawie procesowej. W zasadzie można wnieść skargę kasacyjną tylko w przypadku naruszenia prawa materialnego, proceduralnego, lub też innych istotnych przepisów procesowych.

W procesie kasacyjnym nie dokonuje się ponownego rozpatrzenia sprawy, a ew. badanie ogranicza się tylko do oceny prawidłowości zastosowanego prawa. Sąd kasacyjny może potwierdzić, uchylić lub zmienić zaskarżone orzeczenie, a także przekazać sprawę do ponownego rozpoznania do sądu drugiej instancji.

Postępowanie kasacyjne ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa oraz ochronę interesów obywateli. Ze względu na specyfikę tego postępowania, wymaga ono skomplikowanego procesu składania i obrony skargi kasacyjnej, dlatego zwykle wymaga pomocy prawnika specjalizującego się w tym zakresie.

Jak może Ci pomóc prawnik od spraw karnych w postępowaniu kasacyjnym?

W związku z tym, że postępowanie kasacyjne to kolejny etap procesu sądowego, który pozwala na skontrolowanie orzeczenia wydanego przez sąd drugiej instancji, adwokat od spraw karnych może odegrać kluczową rolę w reprezentowaniu swojego klienta i pomóc mu w osiągnięciu pozytywnego dla niego wyniku.

Adwokat w postępowaniu kasacyjnym:

  • Analizuje orzeczenia wydane przez sąd drugiej instancji, dzięki czemu może on pomóc w jego zrozumieniu, wskazując na błędy i nieprawidłowości, które mogą stanowić podstawę do skierowania kasacji.
  • Przygotowuje dokumenty i wnioski kasacyjne, zawierające jasne argumenty i odwołania do przepisów prawa.
  • Reprezentuje klienta w sądzie kasacyjnym, wygłaszając m.in. mowę obronną i odpowiadając na pytania sędziów.
  • Monitoruje postępowanie kasacyjne, aby upewnić się, że wszystkie terminy są zachowane i odpowiednie kroki są podejmowane w odpowiednim czasie.
  • Doradza, czy można przeprowadzić postępowanie kasacyjne.

Dobry adwokat od prawa karnego może odegrać kluczową rolę w postępowaniu kasacyjnym, pomagając swojemu klientowi zrozumieć orzeczenie wydane przez sąd drugiej instancji, przygotować odpowiednie dokumenty i wnioski, reprezentować klienta w sądzie kasacyjnym, monitorować postępowanie kasacyjne i doradzać w trudnych sytuacjach.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl