Dozór elektroniczny, czyli co należy o nim wiedzieć

Dozór elektroniczny, czyli co należy o nim wiedzieć

Czym jest dozór elektroniczny i kiedy ma zastosowanie?

System dozoru elektronicznego, potocznie nazywany „obrożą” ma na celu umożliwienie osobie skazanej odbywanie kary pozbawienia wolności we własnym domu zamiast w zakładzie karnym. Aby skazany, który odbywa karę pozbawienia wolności mógł się ubiegać o dozór elektroniczny musi spełnić kilka przesłanek, które zostaną omówione w dalszej części artykułu. Ponadto możliwe jest staranie się o dozór elektroniczny przed rozpoczęciem odbywania kary w warunkach zakładu karnego, co jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Odpowiadamy, czym jest i jak wygląda dozór elektroniczny i kto się może o niego starać?

Zanim odpowiemy na wyżej wskazane pytania, warto zaznaczyć, że wnioskowanie o system dozoru elektronicznego może potrwać, dlatego lepiej podjąć o niego starania jak najszybciej,  najlepiej od razu po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Nasza Kancelaria adwokacka z Krakowa, pomaga osobom skazanym w uzyskaniu możliwości odbywania kary w trybie dozoru elektronicznego.

Jak wygląda dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny, potocznie zwany obrożą, pozwala osobie skazanej na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach domowych. W okresie obowiązywania dozoru elektronicznego skazany musi przebywać w miejscu zamieszkania wskazanym we wniosku, przy czym sąd dodatkowo określa, w jakich godzinach może on przebywać poza nim. Chodzi tutaj m.in. o możliwość wykonywania pracy zawodowej, kontakty z dzieckiem itp. W związku z czym, należy pamiętać, żeby we wniosku o wykonywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, w sposób precyzyjny określić, w jakich godzinach skazany będzie przebywał poza domem, żeby uniknąć problemów w okresie jego obowiązywania.

Jeżeli macie pytanie o system dozoru elektronicznego, adwokat od spraw karnych może, udzielić Ci niezbędnych informacji. Zapraszamy do kontaktu, celem umówienia spotkania w siedzibie naszej Kancelarii adwokackiej.

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny, czyli kto się może o niego starać?

Ustawodawca określa szereg przesłanek, które muszą zostać spełnione, żeby skazany mógł skorzystać z systemu dozoru elektronicznego i tym samym odbywać karę pozbawienia wolności  w domu. Najważniejszym i podstawowym kryterium, które uprawnia do wnioskowania o odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest kara jaka została orzeczona względem skazanego.

Obecnie kara pozbawienia wolności nie może być większa niż 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jeśli skazany odbywa już karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat i zostało mu 6 miesięcy do końca, także może składać wniosek o dozór elektroniczny.

Kto nie dostanie dozoru elektronicznego?

Przede wszystkim nie może dostać dozoru elektronicznego osoba, u której w mieszkaniu nie ma  możliwości technicznych na montaż urządzenia monitorującego. Na mapie Polski nadal jest wiele miejsc, w których są problemy z zasięgiem, co wyklucza całkowicie możliwość realizacji kary w trybie dozoru elektronicznego.

Dodatkowo nie może ubiegać się o system dozoru elektronicznego także skazany, którego kara pozbawienia wolności przekracza rok i sześć miesięcy oraz recydywista. Możliwe jest też odbywanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej trzech lat, jeśli skazany odsiaduję karę w zakładzie karnym i do końca kary zostało nie więcej niż 6 miesięcy.

Jeśli masz wątpliwości, czy przysługuje Ci „obroża” skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką w Krakowie.

Kto robi pomiary do dozoru elektronicznego?

Elementem niezbędnym do uzyskania przez osobę skazaną dozoru elektronicznego są techniczne możliwości odbywania dozoru we wskazanym mieszkaniu. W miejscu zamieszkania są rejestrowane specjalne urządzenia umożliwiające kontrolę osoby skazanej, tj. czy przebywa ona we wskazanym miejscu, w określonych przez sąd godzinach. Zatem na etapie weryfikacji wniosku do wskazanego, przez skazanego, mieszkania przyjeżdża specjalista, który bada możliwości techniczne do umieszczenie nadajnika, który będzie miał dostęp do Centrali Monitorowania.

Dozór elektroniczny a zgoda właściciela mieszkania.

Jednym z obligatoryjnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku jest zgoda właściciela mieszkania na odbywanie w nim przez skazanego dozoru elektronicznego. Konieczne jest także przedstawienie zgody osób współzamieszkujących w lokalu, w którym ma być wykonywana karna pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Kto decyduje o Systemie Dozoru Elektronicznego? ( SDE)

Do 2023 r. jedynie Sąd penitencjarny mógł orzekać o tym, czy skazany będzie mógł odbywać karę pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Od 2023 r. po spełnieniu przesłanek określonych w przepisach o zastosowaniu systemu dozoru elektronicznego orzekać może także Komisja Penitencjarna.

Chcesz wiedzieć jak zamienić karę pozbawienia wolności na dozór elektroniczny? Potrzebujesz doświadczonego adwokata od spraw karnych z Krakowa? Jeżeli tak, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl