Prawa podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego

Prawa podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego

Prawa podejrzanego podczas przesłuchania

W przypadku zatrzymania przez organy ścigania i po przedstawieniu zarzutów Klienci występujący bez obrońcy nie wiedzą jakie mają uprawnienia i jak należy się zachować w takich okolicznościach. Poniżej przedstawiamy główne uprawnienia jakie ma osoba podejrzana w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu karnym, zaznaczając przy tym iż występowanie z adwokatem od samego początku postępowania przygotowawczego jest zalecane. Prawo karne cechuje się swoimi zasadami, stąd też warto wiedzieć, jakie mamy prawa jako podejrzani, dopóki bowiem nie zostaniemy skazani prawomocnym wyrokiem sądu istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności.

Prawa podejrzanego w polskim prawie karnym

Osoba podejrzana w polskim prawie karnym ma następujące prawa:

Prawo do informacji o zarzucie

Osoba podejrzana ma prawo do uzyskania informacji o zarzucie, który został czy też zostały postawione jeśli jest ich więcej niż jeden postawione wobec niej. Podejrzany ma także prawo zażądania przedstawienia uzasadnienia na piśmie  postawionych mu przez organy ścigania zarzutów. Ma to dla niego duże znaczenie, ponieważ pozwala mu na lepsze przygotowanie się do obrony i udzielenie bardziej precyzyjnych odpowiedzi na zarzuty. Żądanie uzupełnienia zarzutów jest ważnym prawem podejrzanego i powinno być wykorzystywane, gdy zachodzi taka potrzeba.

Prawo do obrony

Osoba podejrzana ma prawo do skorzystania z pomocy prawnika karnisty lub innej osoby, która może ją reprezentować w toku postępowania. Warto w tym miejscu podkreślić jak ważne jest występowanie z adwokatem od spraw karnych od samego początku postępowania. Pamiętajmy, że w toku postępowania przygotowawczego każde słowo może być wykorzystane przeciwko nam, stąd też z pomocą dobrego pełnomocnika jesteśmy w stanie uniknąć błędów, które mogłyby spowodować, że nieopatrznie np. przyznamy się do winy, której nie popełniliśmy.

Prawo do zachowania milczenia

Osoba podejrzana ma prawo do odmowy składania zeznań, które mogą ją pogrążyć. Ma także prawo do odmowy odpowiedzi na zadawane jej pytania. Ważne przy tym jest że osoba podejrzana nie musi w żaden sposób uzasadniać tego, że nie chce składać zeznań bądź odpowiadać na zadawane jej pytania.

Prawo do informacji o swoich prawach

Osoba podejrzana ma prawo do uzyskania informacji o swoich prawach i obowiązkach w toku postępowania karnego. Co istotne, powinna ona wiedzieć, że w każdej chwili może zrezygnować z udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, które mogłyby ją obciążyć.

Prawo do rzetelnego procesu

Osoba podejrzana ma prawo do rzetelnego i sprawiedliwego procesu, w którym będzie mieć możliwość bronić swoich interesów. Może w nim przedstawiać swoje racje oraz dowody potwierdzające jego niewinność.

Prawo do ochrony danych osobowych

Podejrzany ma także prawo do ochrony swoich danych osobowych, które nie mogą być ujawnione bez jej zgody.

Warto zauważyć, że powyższe prawa są gwarantowane przez Konstytucję RP i inne ustawy, w tym Kodeks postępowania karnego. Osoba podejrzana może również skorzystać z pomocy organizacji prawniczych i innych instytucji, które zajmują się ochroną praw obywatelskich. Ów prawa ma więc każdy człowiek niezależnie od tego, czy jest podejrzany w postępowaniu karnym.

Czy można kłamać we własnej sprawie ?

Orzecznictwo w Polsce stanowi, że osoba podejrzana nie może być skazana wyłącznie za to, że kłamała w swojej obronie. Zgodnie z wyrokami sądów, kłamanie w obronie nie jest dowodem winy i nie może być jedynym podstawą do uznania osoby oskarżonej za winną.

W rzeczywistości jednak, kłamanie w obronie może mieć negatywny wpływ na wynik sprawy i wzbudzać podejrzenia co do winy osoby podejrzanej. Sądy i prokuratorzy często biorą pod uwagę kłamstwa w obronie, jako jeden z elementów, które wpływają na ich decyzję i ocenę sytuacji. Dlatego zawsze lepiej jest udzielać odpowiedzi zgodnych z prawdą i opierać obronę na faktach, niż na kłamstwach. W każdym jednak przypadku należy skonsultować linię obrony z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych który doradzi co dla Klienta jest najlepszym rozwiązaniem.

Adwokat od spraw karnych pomoże na etapie postępowania przygotowawczego

Postępowanie przygotowawcze to pierwszy etap procesu karnego, w którym organy ścigania zbierają dowody, przesłuchują świadków, oraz analizują okoliczności sprawy, aby ustalić, czy istnieją podstawy do oskarżenia osoby podejrzewanej o przestępstwo. W związku z powyższym, adwokat od spraw karnych może nam pomóc w przygotowaniu obrony, wyjaśni nasze prawa, będzie monitorował na bieżąco działania organów ścigania, pomagał w zbieraniu dowodów, prowadził negocjacje z prokuratorem itp.

Warto podkreślić, że adwokat od spraw karnych ma wiedzę i doświadczenie, które mogą znacznie wpłynąć na przebieg postępowania przygotowawczego i ostateczny wynik sprawy. Jeśli jesteśmy podejrzanymi o popełnienie przestępstwa warto rozważyć skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem od spraw karnych.

Jeżeli macie pytania dotyczące własnych praw w toku postępowania przygotowawczego serdecznie zapraszam do kontaktu.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl